فردا

 

هیچ معلوم نیست آرامشی که امروز داری،خنده هایی که امروز داری،فراغتی که امروز داری،امنیتی که امروز داری و میلیون ها نعمت دیگه ای که امروز داری را فردا هم داشته باشی.ممکنه حادثه ای همه اینها را بر باد بده.ممکنه فردا بفهمی مریضی ای داشتی و حالا بروز پیدا کرده یا خبر از دست دادن یکی از اقوامت را بهت بدن یا برای یکی از دوستانت اتفاق ناگواری بیفته یا حتی پات سر بخوره و جایی از بدنت بشکنه و حتی تر ممکنه فردا بمیری.کسانی که امروز براشون یکی از این حادثه ها رخ داده،دیروزشون مثل امروز ما بوده ؛غرق در شادی و آرامش. اما حوادث مهمانان ناخوانده هستند که کاری به آماده بودن یا نبودن میزبان ندارند.قبرستان ها پر است از انسان هایی که هرگز فکر نمی کردند به این زودی نوبتشان شود.یک نگاهی به اطرافمون بندازیم همه حادثه ها همینطورند خیلی آرام و ناگهانی و بی خبر وارد زندگی میشوند و فصل جدیدی را شروع می کنند و میشوند بخشی از زندگی ما.
هیچ کس نمیتونه بگه فردا کجاست؟در خانه خودش یا در بیمارستان یا در زندان یا در سردخانه یا ...
دنیا دار بلاست و هیچ راه فراری وجود نداره.
قدر امروزمون را بدونیم و برای فردا آماده باشیم

 

/ 0 نظر / 151 بازدید