# سیاست

آقای سرهنگ!

   راستی آقای سرهنگ! 42 سال چگونه گذشت؟ 8 ماه آخر چگونه؟ چند دقیقه پایانی چطور؟ الان چگونه میگذرد؟  ارزشش را داشت؟!
/ 5 نظر / 41 بازدید